Ontwikkeling van het kitten in week 3

Vanaf deze week komt er beweging in! Het kitten kan nu al een beetje zien, maar diepte zien ze nu nog niet. Hoge tafels of de bank zijn op dit moment nog wat gevaarlijk omdat ze daar zomaar vanaf kunnen vallen. 

Omdat de kittens nu al een beetje beginnen te kruipen worden ze in deze week al wat minder afhankelijk van de moederpoes. Daarnaast komen in deze week de eerste snijtanden door. 

Socialisatie

Dit is een belangrijke periode voor het kitten. Het kitten is vanaf nu vooral in een nieuwsgierige fase. Het reageert nog helemaal niet bang op zaken als nieuwe dingen, dieren of mensen. Doordat het zich zo nieuwsgierig opstelt is het in staat om te leren dat verschillende zaken bij het leven horen. De hond, de baby én de stofzuiger. Om dat te kunnen leren moet het er wel veel en vaak mee in contact komen, uiteraard. Maakt het kitten in deze fase geen kennis met honden (of iets anders)? Dan zal het daar op latere leeftijd vaak wat terughoudender op reageren, of zelfs bang. Deze eerste socialisatiefase duurt tot ongeveer 8 weken.